Samtalstöd

 Som barn är vi öppna och helt beroende av andra

Vi föds öppna mot allt som livet ger. Vi föds också beroende. Utan andra människor klarar vi oss inte.

Kraven från andra formar oss så att vi kan ingå i gemenskapen

Om kraven är felaktiga – för hårda, för dömande, för uteslutande – lämnar de spår i oss. Om kraven kommer tillsammans med oändlig kärlek lämnar de också spår, tack och lov.

Vi präglas att leva i en dragkamp mellan att bli kritiserade och accepterade för dem som vi är. Mycket snart blir vår respons på omgivningen automatisk. Vi måste hitta enkla strategier för att leva och verka. Dessa strategier blir till fasta mönster – på ont och på gott.

För dessa mönster kan snärja oss i både felaktig självbild och felaktig respons på vår omgivning. De strategier som hjälpte oss när vi var barn och unga kan bli till stora hinder när vi är vuxna. Vi tror att vi måste vara på ett visst sätt och göra på ett visst sätt som fungerade bra tidigare i livet.

Som vuxen behöver vi frigöra oss från uttjänta mönster. Vi behöver finna nya sätt att vara och att svara an på livets krav och möjligheter.

   Detta är ett arbete vi gör tillsammans du och jag.Psykosyntes Maria Paijkull ansikte

                         Vi kan inte göra om vår barndom men vi kan göra om vårt vuxenliv!

 

Mönster i sanden