Om mig

Maria Paijkull Psykosyntes & Mental träning

 Jag kallar mig för samtalare, helt enkelt.

Vad ska jag skriva om mig själv? Jag har fokus riktat på den eller de jag arbetar med. Och då kommer jag själv helt naturligt i skymundan. Men givetvis finns det en hel del fakta som jag presenterar här och på övriga sidor i min sajt.

Kortfattat kan jag säga att jag arbetat i yrken med människor i centrum sedan början av 70-talet. Först som journalist och sedan nästan 25 år som psykosynteskonsult.

Under åren har det blivit många samtal. En grov uppskattning är nog att jag mött tusentals människor i föredrag, workshops, grupputveckling och enskilda samtal.

 Du kan beställa en egen kurs

Jag har utarbetat en rad egna kurser exempelvis Finn din inre ledare och Resan till dig själv. Dessa kurser kan komma igång genom att du som läser detta har en grupp tillgänglig på minst 8- 14 personer. Kurserna kan hållas hemma i Sverige eller utomlands.

Särskilt skönt kan det vara att resa till varmare klimat vinteritid och kombinera personlig utveckling med semester.

Varför inte kombinera utveckling med skön semester?

 Min yrkesmässiga bakgrund:

Journalist 1972-93. Jag arbetade både som anställd och som frilans.

Svenska Psykosyntes Institutet, Göteborg, tillämpad psykosyntes 1989-93.

Göteborgs universitet, medling och konflikthantering, vårterminen 1998.

Mangaan Training, Skottland, Conflict & Change Prof. Facilitator 2001.

 

Övriga kurser och utbildningar:

Grundkurs i gestaltterapi, Open Space-metoden, NLP, TA, EFT, Body Harmony, Mental Träning

Eget företag

Grundare och ägare av Psykosyntes & Mental Träning: organisationskonsult  1993

Vi behöver all någon att luta oss emot. Det stödet kan du hitta inom dig själv.

Författarskap – utgivna böcker om personlig utveckling:

Jo, du kan – introduktion i Mental Träning, medförfatt. dr. L-E Uneståhl,

Veje International 1987. Denna bok trycks om hela tiden.

Finn din inre ledare – arbetsbok i psykosyntes, ICA-förlaget 1998. Finns nu som ebok.

Folkhopen inom oss – lär känna dina delpersonligheter, BrainBooks 2000. Finns nu som ebok.

 Övrigt:

Som journalist var jag specialiserad på näringslivsfrågor, organisationsutveckling och psykoslogi. Fast knuten frilans till tidningen Volvo Monitor under 3 år samt tidningen Modern Administration under 5 år.

Under 3 år var jag andreredaktör för en rekryteringstidning som utgavs av Svenska Dagbladet.

Under 2 år satt jag i styrelsen för Sveriges Personaladministrativa Förening, Västra Distriktet, (numera Centrum för personal & ledarskap) samt var medlem i redaktionsrådet för tidningen Personal.

Under 3 år satt jag i styrelsen för C G Jungs vänner i Göteborg.

I nästan all min verksamhet ingår stresshantering.

Som psykosynteskonsult har jag utvecklat en rad egna ledarkurser som utnyttjats av bl a Volvos utvecklingsavdelning samt drivit flera egna projekt exempelvis för långtidsarbetslösa ”Kom loss i arbetslivet” där ca 100 kvinnor fick hjälp med utbildning och omorientering, bl a med stöd av Mental Träning.

Under flera år har jag bl a givit regelbunden utbildning i konflikthantering och ledarutveckling för Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR).

I nästan 25 år har jag haft enskilda livssamtal och coaching med klienter rörande alla livsområden såsom relationer, arbetsliv, privatliv, sorgberabetning, konflikter, självbild och självförtroende samt existensiella frågor.

 

Ett mycket litet axplock bland de jag arbetat för:

Göteborgs Kommunalförbund

Regeringskansliet

Svenska Kyrkan

Volvo CarsPsykosyntes Höga vågor