Konflikthantering

 

Konflikthantering är ett av mina favoritämnen. Att arbeta med att lösa upp konflikter är spännande och viktigt. Jag har studerat konflikthantering vid Göteborgs universitet samt deltagit i en internationell utbildning i Skottland med 80 timmars intensiv processutbildning i Conflict & Change – Professional Facilitators Training Course.

 

Att reda ut konflikter hos par, vänner, föräldrar & barn

Klassisk konflikthantering handlar oftast om konflikter i arbetsgrupper. Men allt fler söker mig för samtal tillsammans med sin partner eller mellan föräldrar och barn. Ibland träffas man hos mig för att reda ut konflikter vänner emellan. Det gläder mig att det nu finns en sådan medvetenhet om att konflikter som försämrar livskvalitén faktiskt kan lösas upp.

Vår personliga konfliktstil

Beroende på vår grundpersonlighet och de budskap vi har med oss från uppfostran och samhälle har vi alla vi en personlig inställning till konflikter. Var och en av oss har tämligen befästa konfliktstrategier – en del av dem medvetna andra omedvetna. För att öka vår kunskap om de olika aspekterna inom dessa områden behöver vi både tid för reflexion över oss själva och en guidning i hur långt beteendevetenskapen kommit i kartläggning av och råd för hur vi ska handskas med förändringsarbete och konflikthantering.

Att arbeta med sin kärlek och hitta tillbaka till sin partner

Ibland blir avståndet till vår viktigaste partner alldeles för grått.

Ibland blir samvaron med vår viktigaste partner alldeles för grå.

Det finns ändå goda chanser att komma tillbaka till kärleken.

Det finns ändå goda chanser att komma tillbaka till kärleken om båda är villiga att satsa. Ring mig gärna!

Utbildning i konflikthantering

Jag erbjuder utbildningar som består av en blandning av teori och praktiska övningar. De praktiska övningarna gör att deltagarna får insikter i hur de känner och tänker i konfliktsituationer.  Från dessa insikter går vi vidare till hur man professionellt hanterar konflikter mellan medarbetare och i arbetsgrupper. Ur denna förståelse kan vi sedan bygga ett lyhört ledarskap med större möjlighet att tillämpa praktiska strategier i det dagliga arbetet.Psykosyntes Morrande hund

 
 
När det behövs finns jag även till hands för tillämpad, ”hands on”, konflikthantering och medling i företag och organisationer.

 

Valp i hand